Testy rekrutacyjne on-line wspomagające proces Rekrutacji i Selekcji kandydatów w zakresie Analizy Stylu Zachowania i Motywacji.

Proces rekrutacji i selekcji niejednokrotnie rodzi wiele wątpliwości. Rozmowa kwalifikacyjna, najczęściej stosowane w polskich firmach narzędzie selekcji, często nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania o predyspozycje, kompetencje, motywację czy też sposób działania kandydata. Wsparcie selekcji poprzez odpowiednio dobrane testy psychologiczne znacznie podnosi skuteczność całego procesu. Proponowane przez nas testy stanowią przydatne, łatwe i szybkie w użyciu narzędzie pozwalające na poznanie motywacji i stylu zachowania badanej osoby.

Analiza Zachowania i Motywacji - przykłady zastosowania:

  • ocena potencjalnych Kandydatów do pracy (selekcja do pracy),
  • ocena zatrudnionych pracowników,
  • rekrutacja wewnętrzna, konkursy na stanowiska kierownicze i inne decyzje personalne,
  • przydzielanie zadań poszczególnym osobom na poszczególnych stanowiskach
  • ustalanie zasad premiowania
  • ustalanie ścieżek kariery
  • planowanie szkoleń
  • ocena kadry kierowniczej

Krótka charakterystyka i cena brutto (z VAT):

Analiza Puzzle (299zł): narzędzie, które pozwala zrozumieć style zachowań w różnych sytuacjach, oparte na modelu DISC Williama Moultona Marstona. Opisuje naturalne zachowania ludzi oraz sposób, w jaki dostosowują się oni do otoczenia i sytuacji.

Analiza Carrot (153zł): narzędzie, które pozwala odkryć co motywuje różnych ludzi do wykonywania pracy. Carrot jest częściowo oparty na przełomowej pracy Eduarda Sprangera "Types of Men", gdzie odkrywa on różne czynniki , które wpływają na to jak ludzie zachowują się w konkretnych sytuacjach i dlaczego tak postępują.

Carrot+Puzzle (385zł): połączenie analiz Puzzle i Carrot dające pełny obraz stylu zachowania i motywacji.

Podstawowe zalety oferty:

Oszczędność czasu: testy można wykonać w dowolnym miejscu i czasie.

Prostota procedury: testy wykonywane są przez Internet. Wskazana osoba otrzymuje indywidualny login i hasło pozwalające zalogować się do sytemu, następnie po udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań generowany jest raport w formacie PDF przesyłany na wskazany przez zamawiającego adres e-mailowy).

Przystępność: język i forma testów nie będzie stanowiła utrudnienia dla osób, które poddawane są testom jak i dla osób analizujących raport. Dzięki temu analiza wyników nie wymaga interpretacji psychologa.

Zapraszamy do kontaktu