I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Doradcza Profesja S.C. P. Gunia, G. Balak, ul. Juliusz Lea 114, 30-133 Kraków, NIP 677-22-89-587, REGON 120456537 (dalej ADO);
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@gdprofesja.pl, lub adres: Grupa Doradcza Profesja S.C. P. Gunia, G. Balak, ul. Juliusz Lea 114, 30-133 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych i/lub przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO na podstawie zawartych umów rekrutacyjnych z jego Klientami (art. 6 ust 1 pkt a/b. RODO);
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy, z którymi ADO ma zawarte umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w tej zgodzie celu;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji;
 10. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli automatycznemu ich przetwarzaniu;

 

II. ZGODY 

Wysyłając CV drogą elektroniczną, każdorazowo należy zawrzeć (najlepiej w CV) odpowiednie zgody:

 1. Niezbędna do wykonania umowy, czyli do przeprowadzenia danego procesu rekrutacji:

  "Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Doradcza Profesja S.C., P.Gunia, G.Balak w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). "
   
 2. Dopełniająca, pozwalające na kontakt w przypadku innych, lub przyszłych procesów rekrutacyjnych: (zalecana)

  "Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Doradcza Profesja S.C., P.Gunia, G.Balak w celu realizacji innych lub przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)"
   
 3. Newsletter: (opcjonalna)

  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną od firmy Grupa Doradcza Profesja S.C., P. Gunia, G.Balak"