Selekcja rekrutowanych pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników na stanowiska wyższego, średniego i niskiego szczebla jest kluczową specjalizacją naszej firmy. Nasi Klienci to polskie i niemieckie przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach gospodarki.

Wieloletnie doświadczenie

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych konsultantów, wiedzy na temat polskiego rynku pracy i źródeł pozyskiwania pracowników a także z własnej bazy danych jesteśmy w stanie dotrzeć do najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Jak dotąd z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 400 projektów rekrutacyjnych zrealizowane projekty rekrutacyjne” . Za naszym pośrednictwem znalazło zatrudnienie już ponad 1200 osób.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Brak opłat wstępnych – działamy w oparciu o zasadę „success fee” bez zaliczek, depozytów itp. Naszym wynagrodzeniem jest jednorazowa prowizja wynosząca zwykle równowartość miesięcznego wynagrodzenia brutto rekrutowanego Kandydata. Prowizję pobieramy wyłącznie po wykonaniu usługi czyli po tym jak Kandydat rozpocznie pracę.

Gwarancja – nowi pracownicy z różnych względów nie zawsze sprawdzają się na danym stanowisku. Znalezienie nowego pracownika jest zawsze dodatkowym kosztem dla firmy. Przyjmując zlecenie bierzemy te koszty na siebie.
Udzielamy gwarancji na nasze usługi - jeżeli podczas okresu próbnego pracownik nie sprawdzi się na swoim stanowisku lub też sam zrezygnuje z pracy przedstawimy bezpłatnie nowych kandydatów.

Oszczędność czasu – powierzenie rekrutacji i selekcji naszym specjalistom pozwala nie tylko na znaczne skrócenie czasu trwania procesu ale także na zaoszczędzenie czasu managerów i innych osób w firmie zaangażowanych w rekrutację nowych pracowników.

Elastyczność, dyspozycyjność, przejrzystość – dostosowujemy nasze działania i sposób kontakt z nami do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Wprowadzamy jasne zasady współpracy, aby działać sprawnie, skutecznie i z korzyścią dla obu stron.

Anonimowość – Klientom, którzy z różnych względów nie chcieliby ujawniać swoich danych w trakcie kampanii rekrutacyjnej oferujemy możliwość pozostania w pełni anonimowym (zarówno dla Kandydatów jak i Konkurencji) nie ujawniając nazwy firmy w początkowych etapach rekrutacji.

Projekty rekrutacyjne

W zależności od rodzaju zlecenia odpowiednio organizujemy i przygotowujemy projekty rekrutacyjne.

Etapy procesu:

  • przygotowanie profilu Kandydata poprzez analizę potrzeb pracodawcy oraz zapoznanie się ze strukturą i misją firmy
  • poszukiwanie kandydatów poprzez przeszukiwanie baz danych, prowadzenie aktywnej kampanii ogłoszeniowej oraz poszukiwania bezpośrednie
  • przeprowadzenie selekcji kandydatów pod kątem przydatności do potrzeb stanowiska pracy (sprawdzanie referencji , testy, rozmowy kwalifikacyjne)
  • prezentacja wybranych kandydatów.

Zapraszamy do kontaktu