• Dyrektor ds. Kontrolingu
  • Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji
  • Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
  • Dyrektor Finansowy
  • Dyrektor Oddziału
  • Dyrektor Sprzedaży