Posiadamy certyfikaty Ministerstwa Pracy nr 2544 uprawniające nas do rekrutacji personelu do pracy na terenie Polski i za granicą.